Dodatek ke zkušebnímu řádu JKA Karate ČR

Dodatek ke zkušebnímu řádu JKA Karate Česká republika

Přehled používaných japonských pojmů a jejich význam:

1) Rozdělení tréninku Karate JKA:

Kata - FORMA technik stínového
boje proti fiktivním soupeřům,obsahuje všechny základní techniky v daných kombinacích.

Kihon - Důraz na správné ukotvení principů karate, zvládnutí základní techniky a postojů.

Jejich dokonalé provedení ve stejném postoji při pohybu vpřed a zpět.

Maximální důraz  je vedený na postoje,

pohyby těla a techniky, které musí být provedené synchronně a harmonicky.

Kumite - Cílem základních forem řízeného kumite je získání a osvojení si fyzické a duševní

úrovně pro cvičení ve dvojicích. Důležitým prvkem je forma provedení, včetně zahájení a
ukončení cvičení (Rei). Útočník se po dokončení techniky stahuje vzad do "shizentai",

obránce vpřed, aby byla vždy dodržena správná vzdálenost mezi cvičenci.

2) Povely:

Chudan-Kamae - odpovídá bojovému postavení.Přední ruka kryje vnější stranu těla,

která je připravena k úderu Kizami-Cuki. Zadní ruka kryje břicho a je připravena k
úderu Gyaku-Cuki.

Gedan-Kamae - posun levou nohou vpřed do Zenkutsu-Dachi s Gedan-Barai

Hajime! - začněte!

Kamaete!  - zaujmout bojové držení těla

Mawatte! - obrat

Mokuso - meditace

Mokuso Yame! - konec meditace

Rei! - pozdrav, úklon

Seiza! - sednout si do sedu na paty

Sensei ni - k trenérovi (učiteli)

Sensei ni Rei! - vpřed se uklonit a pozdravit trenéra (rku)

Shomen ni - k přední straně

Shomen ni Rei! - pozdrav s úklonou k přední straně

Yame! - stop! (okamžitě ukončit pohyb)

Yoi! - vzpřímený postoj,paty u sebe a špičky od sebe

(v japonské armádě = povelu POZOR)

3) Pásma útoku:

Gedan - spodní pásmo (od pasu dolů)

Chudan - střední pásmo (od krku k pasu)

Jodan - horní pásmo (hlava a krk)

4) Směry:

Hidari - vlevo

Mae - vpřed

Migi - vpravo

Ushiro - vzad

Yoko - do strany

5) Postoje:

Gyaku-Hanmi - obrácené šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi,

horní polovina těla je o 45 stupňů vytočena (např. levá noha vpřed a pravý
bok vytočen vpřed)

Hachiji-Dachi - paty jsou v šíři ramen, špičky jsou vytočeny ven

Hangetsu-Dachi - postoj půlměsíce

Hanmi - šikmé postavení v Zenkutsu-Dachi, kdy horní polovina

je o 45 stupňů natočena vpřed (např. levá noha vpřed rovněž tak i levý bok)

Heiko-Dachi - paralelní postavení nohou, paty jsou v šíři ramen

(malíkové hrany nohou jsou vzájemně rovnoběžné)

Heisoku-Dachi - zavřené přinožení nohou

Kamae - bojový postoj

Kiba-Dachi -postoj sedícího jezdce na koni

Kokutsu-Dachi -zpáteční postavení (obranný postoj), kdy těžiště je

posunuto nad zadní pokrčenou nohu (pata přední a zadní nohy jsou na pomyslné přímce)

Kosa-Dachi - postoj se zkříženýma nohama

Musubi-Dachi - vyčkávací postavení (paty se navzájem dotýkají,špičky 45 stup otevřené = Yoi)

Neko-Ashi-Dachi - kočičí postoj

Renoji-Dachi postavení chodidel ve tvaru písmene "L"

Ryo-Yoko-Gedan-Barai-Kamae - oboustranné postavení v Gedan-Barai (kryt oběma rukama)

Sanchin-Dachi - postoj přesýpacích hodin

Shizentai -normální postoj (přirozený postoj, nohy jsou v šíři ramen)

Shuto-Kamae - postoj:Kokutsu-Dachi s Shuto-Uke Sochin-(Fudo)-Dachi silový postoj

Soto-Hachiji-Dachi - postoj s otevřenýma,navenek vytočenýma nohama,paty v šíři ramen

Zenkutsu-Dachi - postoj s chodidly na šíři ramen, kdy těžiště je posunuto nad přední pokrčenou nohu

6) Techniky:

Age-Uke - kryt horního pásma (Jodan)

Ashi-Barai - podmetení nohou

Choku-Cuki - přímý úder rukou z Heiko-Dachi

Enpi-Uchi - úder loktem

Fumikomi - technika dupnutí

Gedan-Barai - obrana spodního pásma (Chudan)

Gyaku-Cuki - úder nesouhlasnou rukou proti postoji

(levý postoj a úder pravou rukou a opačně)

Haishu-Uke - blok hřbetem ruky

Haito-Uchi - úder vnitřní hranou ruky

Hiza-Geri - kop kolenem

Jodan-Kizami-Mae-Geri - kop přední nohou na hlavu

Jodan-Ushiro-Mae-Geri - kop patou na hlavu

Kagi-Cuki - hákový úder

Keage - u technik nohou:kyvadlový kop

Kekomi - u technik nohou: přímý trčený kop do strany se silnou prací boků

Kiri-Gaeshi - výměna nohou na místě při výskoku

Kizami-Geri - kop přední nohou

Kizami-Cuki - úder přední rukou s vytočením boků a ramen do roviny

(např. levé Zenkutsu-Dachi útok levou rukou)

Mae-Geri - kop vpřed

Mawashi - dokola, do kruhu, půlkruh

Mawashi-Geri - obloukový kop

Morote-Uke - obrana oběma rukama současně

Nagashi-Uke - plynulý kryt s odvedením útoku

Nukite - úder špičkami prstů

Oi-Cuki - přímý úder ruky

Osae-Uke - tlakový blok

Rengeri - vícenásobný kop s (nebo bez) mezikroku

RenCuki - vícenásobný úder rukou

Sanbon-Cuki - trojitý úder rukou

(1x Jodan, 2x Chudan // nebo 3x Chudan // nebo 3x Jodan)

Shuto-Uchi - úder hranou ruky

Shuto-Uke - obrana hranou ruky v Kokutsu-Dachi

Sonoba-Geri - kopy prováděné na místě

Soto - venkovní

Soto-(Ude)-Uke - obrana středního pásma zvenčí dovnitř

Sukui-Uke - kryt rukou ve tvaru lopaty

Suri-Ashi - šoupavý posun vpřed nebo vzad, kdy při přitažení

přitahovaná noha nepředbíhá stojnou nohu

Tate - přímo dolů

Tate-Uraken-Uchi - úder hřbetem pěsti shora dolů

Teisho-Uke - obrana palcovou hranou ruky

Teisho-Cuki - úder palcovou hranou ruky

Tettsui-Uchi - kladivový úder pěstí

Uchi - technika seknutí

Uchi-(Ude)-Uke - obrana středního pásma z vnitřní strany ven

Ura-Mawashi-Geri - obloukový kop z vnější strany dovnitř s přední nebo

zadní stranou chodidla bez otočení těla

Ushiro-Geri - kop vzad

Ushiro-Mawashi-Geri  -obloukový kop vzad s celým otočením těla

Yoko-Geri - kop do strany

Yoko-Uraken-Uchi - úder hřbetem ruky stranou

Yori-Ashi - posun oběma nohama současně vpřed, vzad,nebo stranou

Cuki - úder pěstí

7) Tréninkové a bojové formy:

Gohon-Kumite - kombinace útočných a obranných technik v pohybu s partnerem,

 5x útok, 5x obrana a po páté obraně protiúder (pohyb se odehrává přímkovitě vpřed a vzad)

Happo-Kumite - trénink pro zvládnutí kroků a pohybů těla, jakož i výuka instinktivní reakce, kdy více
útočníků zaujímá kruh, obránce stojí uprostřed. Útočníci hlásí každý útok, čas mezi obranou / protiútokem

 a mezi dalším útokem má být co nejkratší.

Ippon-Kumite - jeden útok, obrana a protiútok

Jiyu-Ippon-Kumite - Obě strany proti sobě stojí v Kamae volně ve výhodné vzdálenosti. Útočník vede
svoji nahlášenou techniku s velkým nasazením, bez myšlenek na další akci obránce.Také obránce nesmí volit
velkou vzdálenost od útočníka,ale v krátké vzdálenosti útok blokovat s ústupem (Sabaki nebo Suri-Ashi)

 a provést silnou kontr techniku. Poté útočník i obránce zaujímá Kamae a stále drží bojový Zanshin (pozornost na útočníka).

Důležité je u Jiyu-Ippon-Kumite vyučovat nácvik,cit pro vzdálenost a časování.

Jiyu-Kumite - volný boj, tréninkový boj, boj na turnaji

Kaeshi-Ippon-Kumite - Vyšší forma kumite prověřující více kombinací útoku a obrany (útočník je v konečné fázi
obránce) s důrazem na správné časování a přesuny. Pro formu platí všechna pravidla uvedené u Kihon-Ippon-Kumite.

Útočník i obránce musí dodržovat správnou linii a směr útoku či obrany.

1) Útočník stojí v
GEDAN-KAMAE obránce v SHIZENTAI. Útočník hlásí pouze pásmo útoku (u kopů také techniku samotnou)a útočí

libovolně na pravou či levou stranu přímo z Gedan-Kamae.

2) Obránce se stahuje do sebou přizpůsobené pozice (jako u Gohon-Kumite vzad) a blokuje. Potom útočí sám
technikou vpřed, přičemž použije stejnou techniku jakou byl napaden.Nynější obránce (dřívější útočník), jde zpět v

Tai-Sabaki stranou, provádí blok a kontr a zaujímá Kamae.

3) Útočník se zpočátku soustředí na svou útočící techniku a tu provádí v plném nasazení, bez myšlenek na svůj obranný
pohyb. Potom by měl bleskově ustoupit proti útoku,blokovat a silně kontrovat.

Okuri-Jiyu-Ippon-Kumite - útočník i obránce se pohybují volně v bojovém postoji. Útočník hlásí pásmo útoku a útok samotný,

kdy zaútočí v pravý okamžik. Obránce blokuje a kontruje tento útok. Když obránce ukončí protiútok (obránce zaujímá bojový
postoj), zaútočí útočník znovu, ale nyní již nehlásí pásmo útoku ani techniku samotnou. U útoku se bere zřetel na směr útoku

 a na vzdálenost k postoji obránce.Obránce blokuje,kontruje a zaujímá opět bojový postoj.

PŘÍKLAD:

Útočník útočí po nahlášení s Oi-Cuki Chudan. Obránce blokuje se Soto-Uke-Chudan a kontruje s Chudan-Gyaku-Cuki/zaujímá
bojový postoj. Nyní útočí útočník bez nahlášení techniky např. s Mawashi-Geri-Jodan.Obránce blokuje s Uchi-Uke-Jodan,

kontruje s Gyaku-Cuki-Chudan/zaujímá bojový postoj.

Sanbon-Kumite - 3x útok, 3x obrana, po třetí obraně protiútok

Shiai - závody

8) Vyložení dalších pojmů:

Budo - (budó) doslova cesta boje, název pro japonská bojová umění, se zřetelem na duchovní význam cvičení, tedy

protiklad k bujutsu, kde je hlavní zřetel kladen na bojovou účelnost.Nejznámějšími z nich jsou:

judo, aikido, karatedo,kendo, iaido, jodo, kyudo,kobudo. V širším významu všechna japonská bojová umění, tedy jak
budo, tak bujutsu. V nejširším přeneseném významu všechna bojová umění.

Bunkai - aplikace technik se soupeřem v kata

Dan - mistrovský stupeň technické vyspělosti

Deai - vlastním útokem předejít jinému útoku

Dójó - místo, kde se cvičí bojová umění, doslova místo pro cestu

- cesta, výraz používaný pro duchovní význam bojového umění

Hara, Tanden - oblast podbřišku,pomyslné centrum energie (rovnováhy)

Hiki-Te - poloha ruky v nápřahu u boku (stažení pěsti)

JKA - Japonská-Karate-Asociace

Karate - "prázdné" ruce

Karate-Dó

KARA = prázdný,dutý

TE = ruka

DO = cesta

(Prázdný ev. dutý zde má filosofický význam ve smyslu "osvobození se od všech myšlenek, očistit ducha",

 tzn."že jsem připraven rozpustit se v prázdnotě universa-vesmíru").Na Okinawě pocházelo původní označení z

čínského zavedeného bojového systému TO-DE ("z Číny pocházející techniky"), Japonsky KARA-TE Tento bojový

 systém se později nazýval také OKINAWA-TE. Mistr Gichin Funakoshi(l868-1957) změnil původní

čínsky psaný znak, že se TO (symbol pro vše přicházející z Číny) nebo japonsky čtené KARA a

změnil TO za nový znak, který se čte KU (vyslovuje se "KUH") rovná se nebe, nebo také KARA (to, ale souvisí s filosof.

významem"prázdný").

Karategi - oblek určený ke cvičení karate

Karateka - ten kdo cvičí karate

Ki - vnitřní energie člověka (vnitřní síla)

Kiai - bojový výkřik

Kime - ohnisko, bod, zpevnění těla v závěru techniky a soustředění veškeré KI do tohoto jediného bodu

(obvykle doprovázeno Kiai)

Kime-Waza - použití Kime v jednotlivých technikách (bloky, údery, kopy)

Kogeki - útok (útočník)

Kyu - žákovský stupeň

Maai - vzdálenost mezi soupeři

Sabaki - vyhnout se, často s "rotací těla"

Sentei-Kata - od zkoušeného vybraná Kata s předem dané skupiny Kata

(např.Heian l-5,Tekki, Bassai-Dai, Kanku-Dai, Jion, Empi, Hangetsu).

Shitei-Kata - povinná Kata

Sun-Dome - znamená zastavení techniky těsně před cílem

Tai-Sabaki - rotační pohyb v kruhu bez ztráty rovnováhy

Tokui-Kata - volitelná KATA dle vlastní volby

Uke - obrana (obránce)

Zanshin - bdělost, připravenost,bojový duch